loader image

פרויקטים וחדשות הארגון

יחד נעשה מאמץ ונשמח אותם, כי אם לא אנחנו הם ישארו רעבים!
יחד נעשה להם טוב, בבית ובלב!

תמונה של חלוקת התארנות לקראת חלוקת מזון ביד אליהו לזולת